Deli z drugimi!

Elektrokardiogram je grafični zapis električnih napetosti (aktivnosti) srčne mišice. Električni impulzi nastajajo v prevodnem sistemu srca, draženje mišičnih vlaken pa vodi do njihovega krčenja. Tvorba in prevajanje električnih impulzov povzroča šibke električne napetosti, ki se širijo po vsem telesu in jih lahko registriramo z ustreznim aparatom, ki je z elektrodami povezan z različnimi deli (točkami) na telesni površini. Tako dobimo elektrokardiogram (EKG).

EKG je najpogostejša neinvazivna preiskava v kardiologiji. Zdravnik je tisti, ki poda indikacijo za snemanje EKG-ja navadno ob:
-bolečini v prsnem košu,
-sumu na miokardni infarkt ali ishemično bolezen srca,
-motnjah srčnega ritma,
-vnetju osrčnika,
-povečanju srca ali določenega dela srca ,
-sistemskih boleznih, ki prizadenejo srce,
-motnjah elektrolitskega ravnovesja,
-oceni učinka delovanja nekaterih zdravil na srce,
-oceni delovanja umetnih spodbujevalnikov srca (Klinika Golnik).

Danes uporabljamo naslednje odvode:

 • bipolarne standardne odvode (I, II, III), ali
 • tri unipolarne ekstremitetne odvode :(aVR-desno zapestje rdeča barva, aVL-levo zapestje rumena barva, aVF-levi gleženj zelena ali modra barva), elektroda na desnem gležnju črne barve pa je za ozemljitev in
 • šest unipolarnih prekordialnih odvodov (V1 –četrti medreberni prostor na desni strani prsnice rdeče barve, V2-četrti medrebrni prostor na levi strani prsnice rumene barve, V3-med V2 in V4 zelene barve, V4- peti medrebrni prostor na sredini ključnice rjave barve, V5-leva sprednja aksilarna linija v višini V4 črne barve), V6-leva srednja aksilarna linija v višini V4 vijolične barve).

Napetostim med dvema točkama na telesu pravimo bipolarni odvod. Unipolarne odvode merimo med izbranim mestom in potencialom, ki je povprečje potencialov izmerjenih na ostalih mestih. Mesto postavitve elektrod, vrsta papirja, hitrost in amplituda snemanja EKG-ja so danes standardizirani. (Podergajs, 2011)

SNEMANJE  ELEKTROKARDIOGRAMA

Materiali in pripomočki za snemanje EKG-ja:

 • EKG- aparat
 • pripomoček za britje
 • ledvička za odpadke
 • zloženci namočeni v vodo
 • papirnata brisača
 • razkužilo za roke
 • alkoholno razkužilo za površine
 • koš za odpadke

Vloga medicinske sestre pri snemanju elektrokardiograma.

Priprava pacienta:

 • pacienta seznanimo z namenom in načinom izvedbe intervencije,
 • namestimo ga v hrbtni položaj, obleko pacienta odstranimo toliko da lahko namestimo elektrode,
 • mesta na prsnem košu, kamor bomo pritrdili elektrode po potrebi obrijemo,
 • pacienta opozorimo, da mora med snemanjem mirovati in ne sme govoriti.

Priprava prostora:

 • zapremo vrata ali zagrnemo zaveso,
 • obiskovalce prosimo da zapustijo prostor.

Priprava izvajalca:

 • razkužimo roke
 • v kontaktni izolaciji oblečemo rokavice, zaščitni plašč ( Splošna bolnišnica Jesenice, 2014).

KRITIČNO MNENJE

Snemanje elektrokardiograma je zelo pomembna in pogosta preiskava v zdravstvu. Vsak sprejem ali sprememba zdravstvenega stanja pacienta se začne s snemanjem EKG-ja in drugih vitalnih funkcij. Menim, da je zelo pomembno, da medicinska sestra zna namestiti prekordialne elektrode in standardne odvode. Prav tako, da zna razbrati iz elektrokardiograma motnje srčnega ritma saj so nekatere lahko življenjsko ogrožajoče in ob pojavu motnje tudi pravilno  ukrepati. Na oddelku sem bila tudi zraven snemanja elektrokardiograma in vse je potekalo po standardih.

LITERATURA:

 1. Bolnišnica Golnik. Elektrokardiogram (EKG). [online] Available at: http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/opis-bolezni-in-preiskav/31/ [Accessed 21 Marec 2017].
 2. Splošna bolnišnica Jesenice, 2017. Navodila za snemanje elektrokardiograma. [interni vir]. [Accessed 21 Marec 2017].
 1. Podergajs M., 2011. Pregled motenj srčnega ritma pri bolnikih na kardiološkem oddelku. [online] Available at: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=26529 [Accessed 21 Marec 2017].