Zdravstvena logo

Mrežo zdravstvenih portalov Zdravstvena.info sestavlja sedem inovativnih spletnih strani z unikatnimi vsebinami s področja medicine in zdravja. 

Mesečni doseg portalov je 154.000 tisoč pacientov, dijakov, študentov in zaposlenih v zdravstvu (google analytics).

 

Naše skupine na socialnih omrežjih: 

Facebook ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU in Zdravstvena.info = 41.000 tisoč.

LinkedIN 22.000 tisoč vrhunskih povezav na Linkedin-u.

Twitter  1500 sledilcev.

Oglaševalci, podjetja, zasebni sektor zdravstva, agencije, rekruterji, ki vas zanimajo inovativne-ciljane oblike oglaševanja (ozadja, advertorial članki, mobilno oglaševanje, inovativne oblike bannerjev, video oglasi, objave po socialnih omrežjih, integracije v preventivne članke, zaposlitveni oglasi, nagradne igre…) v zdravstvu glede na ciljne skupine (pacienti, dijaki, študenti in zaposleni v zdravstvu) nam pišite na oglasevanje@zdravstvena.info  oz. nas kontaktirajte na LinkedIN. Fleksibilnost je na visokem nivoju!

 

Predstavitev mreže zdravstvenih portalov: 

Matični portal Zdravstvena.info https://www.zdravstvena.info

Srce in možgani portalov, ki povezujejo vseh sedem v celoto. Na matičnem portalu se nahaja izobraževalna baza strokovnega gradiva s področja zdravstva, ki je brezplačna, novice za paciente in zaposlene v zdravstvu, kuharski recepti, video in fotogalerija. V bazi je na voljo 11.200 strokovnih člankov.

Obiskovalci Zdravstvena.info so pacienti, dijaki, študenti in zaposleni v zdravstvu.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Zdravstvena preventiva https://www.zdravstvena.info/preventiva

Bolje preventiva kot kurativa, kajne? 🙂 570 preventivnih člankov o zdravi prehrani, gibanju, zdravem načinu življenja, rehabilitaciji, odnosih, kronično-nenalezljivih boleznih…

Obiskovalci zdravstvene preventive so pacienti.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Zaposlitve v zdravstvu https://www.zdravstvena.info/zaposlitev

Zaposlitveni portal za dijake, študente in zdravstvene delavce v Sloveniji in tujini.

Obiskovalci zaposlitvenega portala so dijaki, študenti in ne/zaposleni v zdravstvu.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Projekt zdravstvenih ustanov v Sloveniji http://ustanove.zdravstvena.info

Predstavitev zdravstvenih ustanov v sliki in besedi.

Obiskovalci so pacienti.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Izobraževanje za študente zdravstvene nege https://www.zdravstvena.info/vsznj

Strokovno gradivo in zapiski za študente zdravstvene nege.

Obiskovalci so študenti zdravstvenih smeri.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Izobraževanje za dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info

Strokovno gradivo in zapiski za dijake srednjih zdravstvenih šol.

Obiskovalci so dijaki.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Zdravstveni blog http://blog.zdravstvena.info

Zapisi pacientov in zaposlenih v zdravstvu.

Obiskovalci so pacienti, študenti in zaposleni v zdravstvu.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Oglaševalci, podjetja, zasebni sektor zdravstva, agencije, rekruterji, ki vas zanimajo inovativne-ciljane oblike oglaševanja (ozadja, advertorial članki,  moderne oblike bannerjev, video oglasi, objave po socialnih omrežjih, zaposlitveni oglasi, nagradne igre…) v zdravstvu glede na ciljne skupine (pacienti, dijaki, študenti in zaposleni v zdravstvu) nam pišite na oglasevanje@zdravstvena.info  oz. nas kontaktirajte na LinkedIN

Skupaj bomo našli konstruktiven in učinkovit plan. Dopuščamo tudi možnost kompenzacij.

Fleksibilnost je na visokem nivoju!

(P)ostanite ZDRAVI skupaj z NAMI 

Zdravstvena logo