Deli z drugimi!

Uspešni in dobri medsebojni odnosi med člani zdravstvenega tima, so temeljni za razvoj in doseganje skupnih ciljev.

Dobro profesionalno sodelovanje ni samo pomembno za uspešno zdravljenje pacientov, je tudi predpogoj za osebno srečo in uspeh zaposlenih na delovnem mestu. Prav tako so pomembni za učinkovito, kakovostno, varno in osredotočeno zdravstveno obravnavo pacientov na primarni, sekundarni ter terciarni ravni. Če so ti odnosi dobri, se izboljšajo tako pogoji dela kot tudi rezultati.

Hitre in učinkovite obravnave so pomembne tako za pacienta kot tudi za zadovoljstvo zaposlenih, ki posledično radi opravljajo svoj poklic in z veseljem hodijo v službo. Vez med medicinsko sestro in zdravnikom, ter njuno sodelovanje je kompleksen proces, ki zahteva namerno širjenje znanja in skupno odgovornost za oskrbo pacientov.

Menim, da bi medpoklicno sodelovanje obeh ved bilo potrebno umestiti in vključiti v učne načrte. Zdravnike in medicinske sestre je treba poučiti, da lahko samo z medsebojnim spoštovanjem ter obvladovanjem svojih čustev, rešujejo nesoglasja in konflikte. Različne interese je potrebno sprejeti in jih sproti in na primeren način obvladati ter reševati, saj nam je vsem skupna točka zadovoljen pacient.

Strokovno znanje je nujno za nemoteno in stalno opravljanje  delovnih nalog. Vendar je bistvenega pomena tudi odprt in zaupljiv odnos, spoštovanje posameznikove osebnosti ter pripravljenost priskočiti na pomoč, ko se pojavi potreba ne glede na določene kompetence. Takšen odnos ohrani strokovno sodelovanje znotraj tima v katerem se člani odzivajo na potrebe svojih sodelavcev. Zdravstvena nega in medicina sta neločljivi in se prepletata v  bolnišničnem okolju, iz dneva v dan napredujeta kot vedi in sta obe pomembni za uspešno zdravljenje.

Z roko v roki gredo tako zdravnikove veščine, obvladovanje diagnostike in zdravljenja, kot tudi specialna znanja medicinskih sester, ki so pomembna pri opazovanju pacienta, fleksibilnosti, varnosti, podpori, ter poklicnih spretnosti v komuniciranju in dajanju točnih informacij zdravnikom. Tradicionalna komunikacija med medicinsko sestro in zdravnikom še vedno slovi po hierarhičnem odnosu, vendar se ta zid počasi ruši zaradi tempa, ki ga narekuje sodobna družba.

Diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki smo zaradi dodiplomskega in podiplomskega študija, širitev znanja, dopuščanjem inovativnosti, ter spremembah v družbenih institucionalnih in strokovnih norm, naredili pomemben korak in velik napredek v svojem strokovnem in družbenem položaju.

Menim, da bodo prihodnje generacije prinesle bolj sodoben in kvaliteten odnos med različnimi poklici. Pomemben je poudarek na zagotavljanju temeljev za nadaljnji razvoj in vez nepogrešljivosti in neločljivosti med zdravstveno nego in medicino. Če lahko izražamo svoja mnenja, ter govorimo o sebi in zmoremo slišati drug drugega ustvarjamo pozitivno klimo in dobre medosebne odnose.

Šefik Salkunić, diplomirani zdravstvenik