Deli z drugimi!

Ko srečamo otroka ali mladostnika, ki je v nenehnem gibanju, ga zmoti vsaka malenkost, zraven je mogoče še nespreten in glasen, nam je kmalu odveč. Vzrok temu njegovemu napornemu vedenju ni vedno nevzgojenost, temveč gre za fiziološko dogajanje v njegovem telesu. Reševanje izzivov teh otrok in mladostnikov s težavami pozornosti in s hiperaktivnostjo (ADHD) ter njihovega domačega in šolskega okolja, se pogosto prelaga z enega strokovnjaka na drugega. Čaka se, da bo otrok dozorel in se začel »normalno« obnašati ter ne bo sivil glav učiteljev in staršev s svojimi domislicami ter neusahljivim virom energije za vse drugo, kot za šolsko delo.

Vabimo vas k udeležbi na konferenci z naslovom Tako velik pa še vedno nevzgojen? Mavričnost otrok z ADHD, v organizaciji Zavoda Mavrični Bojevniki ki bo potekala 14. 4. 2017 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Z organizacijo konference želimo prispevati k ozaveščanju strokovne javnosti po naraščajoči potrebi po povezovanju različnih strokovnjakov pri obravnavi otrok in mladostnikov z ADHD s ciljem osvetliti problematiko otrok, njihovih družin, šolskega okolja, prikazati primere dobre prakse in osnovati predloge za skupno delovanje strokovnjakov. Predvsem pa želimo, da se v Sloveniji oblikujejo koraki v prepoznavanju problematike in ustreznemu ukrepanju uradnih in drugih institucij v podporo gradnji  zdrave osebnosti teh otrok.

Področja, ki jih bomo obravnavali na konferenci so:

  • Življenjski svet otrok/mladostnikov z ADD/ADHD (dogajanje v glavi in telesu – fiziologija, prepoznava znakov in simptomov, perspektiva otrok …);
  • Družinsko življenje (perspektiva staršev, vzgojni pristopi, prehrana in gibanje/prosti čas);
  • Labirinti institucij pomoči in podpore: šolstvo; (vrtci in osnovne šole, srednje šole, visoke šole, zavodi in druge institucije), zdravstvo (diagnostika, terapija, obravnava), sociala;
  • Otrok in mladostnik v šolski klopi (prepoznava, svetovalno delo, šolsko delo in domače naloge, namigi za prvo »šolsko« pomoč);
  • Terapevtski pristopi in celostna obravnava;
  • Raziskave in primeri dobre prakse v Sloveniji ali v tujini

Prijave so možne preko povezave TUKAJ.

Za vse podrobnejše informacije smo vam na voljo na e-naslovu konferenca.mb@gmail.com.

Aktualen program konference je dosegljiv na spletni strani:

http://mavricnibojevniki.org/si/aktualno/tako-velik-pa-se-vedno-nevzgojen-mavricnost-otrok-z-adhd/

 

Organizacijski odbor konference 2017

Zavod Mavrični bojevniki

www.mavricnibojevniki.org