Deli z drugimi!

Klinična prehrana je veda, ki opredeljuje presnovne učinke hranil na telo in njihov vpliv na zdravje.

Vključuje podatke o poteh vnosa, presnovi posameznega hranila ali mikrohranila, medsebojno učinkovanje hranil in posledično spremenjenih presnovnih poti. Ugotovitve na celičnem nivoju klinična prehrana razloži oziroma uporabi za razumevanje fizioloških in patofizioloških kompleksnih dogajanj na ravni organizma.

Stroka klinične prehrane se je v zadnjih letih silovito razvila in postala prava medicinska stroka, ki se neposredno vpleta v številne panoge medicine. Hkrati pa so njena spoznanja – tako z molekularnega kot tudi populacijskega vidika – ponudila toliko novih znanj, da so ta daleč presegla klasično medicinsko znanje, ki smo se ga še nedavno učili v okviru medicinskega kurikuluma. Še več, klinična prehrana je pokazala pot, kako lahko temeljna biološka, predvsem biokemična, fiziološka, genetska in patofiziološka znanja preko klasične medicinske obravnave in diagnoze presnovnih stanj, uporabljamo v klinični medicini.

Učbenik nam bo pomagal osvetliti številne poglede na vlogo prehrane v našem življenju in hkrati odzrcalil trenutek našega časa, v katerem želimo z instant nasveti, pobranimi iz medijev in spleta, na hitro reševati zdravstvene zagate. Ponujamo vam tudi strokovne informacije s področij, ki so neločljivo povezana s prehrano, to so predvsem psihološki in vedenjski odnos do hrane ter telesna aktivnost. Medicina, ki je namenjena zdravju ljudi, potrebuje znanje o prehrani in njenih mejnih vedah, zato je nujno, da ga vključimo v izobraževanje vseh zdravstvenih profilov.

Učbenik Klinična prehrana v nosečnosti je tako na svoj način tudi simboličen: prehrana nosečnice vpliva na zdravje njenih otrok in vnukov.

klinicna prehrana v nosecnosti

Pred nami je prvi slovenski univerzitetni učbenik o klinični prehrani v nosečnosti. Učbenik predstavlja izčrpen vir informacij in znanja za vse tiste, ki jih zanima prehrana nosečnice, in reflektira najsodobnejša gibanja v svetovni klinični prehrani.

Znanost o prehrani je v zadnjih 20 letih doživela izjemen napredek. Vse več znanstvenih odkritij kaže, da ima prehrana v najzgodnejšem obdobju življenja, celo že pred rojstvom, v času nosečnosti in zlasti v zgodnjem otroštvu zelo pomembne, dolgoročne učinke na rast in razvoj otroka ter na zdravje vse v odraslo dobo. Prehrana je prepoznana kot najpomembnejši zunanji dejavnik, ki vpliva na človekova genom in epigenom ter na stanje zdravja celo življenje. Pojavljanje bolezni moderne dobe, kot so kardiovaskularne bolezni, metabolni sindrom, debelost, osteoporoza in druge, je povezano s prehrano v zgodnjem otroštvu, kar so dokazali v številnih raziskavah. Za razvoj kognitivnih funkcij otroka, IQ, šolski uspeh in ne nazadnje uspeh v življenju je ključnega pomena prav prehrana.

Urednice učbenika so ugledne slovenske strokovnjakinje s področja klinične prehrane in ginekologije ter porodništva z Onkološkega inštituta in UKC Ljubljana, ki so občutile potrebo in razumele trenutek, da najnovejša znanja o presnovi, prehranski obravnavi, možnosti modulacije prehranskih dejavnikov okolja in prehranske terapije ter vprašanja, ki so povezana s to problematiko, zapišejo v učbenik.

Gradivo je iz didaktičnih razlogov razdeljeno v posamezna poglavja:

Osnove patofiziologije presnove:  poglavje ponuja razumevanje presnove, presnovnih sprememb v nosečnosti, energijskih potreb, vloge placentarnih hormonov, razlago nutrigenomike in nutriepigenomike ter mehanizme dedovanja nekaterih epigenetskih lastnosti. Opisane so prehrana ploda, dolgoročne posledice premajhnega ali prevelikega dotoka kalorij do ploda ter nekatere komplikacije in patološka stanja v nosečnosti v povezavi s prehrano.

Splošna prehranska priporočila za nosečnico in porodnico: v tem poglavju se srečujemo s sistematičnim pregledom prehrane nosečnice, prehranskim pregledom in pomenom uporabe prehranskih dopolnil, kot so pro- in prebiotiki, vlogo folne kisline in vitamina D, uživanjem hrane in pijače med porodom. V poglavju se diskutira o telesni dejavnosti v nosečnosti, prehrani in kakovosti življenja v zvezi z oralnim zdravljenjem.

Bolne in ogrožene nosečnice: posebej dragoceno je poglavje prehranske obravnave nosečnic in otročnic s specifičnimi boleznimi, prezgodnjim porodom, različnimi motnjami hranjenja, depresijo ipd. Obravnavani sta tudi fizioterapija in bariatrična kirurgija. Tistim boleznim, ki jih pogosteje srečujemo v praksi, je dana večja pozornost.

Dobro je vedeti: poglavje odgovarja na vprašanja o higieni živil in varnosti hrane ter vlogi Evropske agencije za varnost hrane. Obravnava tudi nekatera druga zanimiva področja varnosti hrane.

Poročila iz Slovenije: zadnje poglavje ponuja zanimive lastne podatke o povezavi med telesno maso ob zanositvi, med nosečnostjo in izidi nosečnosti pri nosečnicah v Sloveniji. Govori tudi o možnosti izboljšanja svetovanja glede porasta telesne mase in zdravega življenjskega sloga v nosečnosti, dodan je še prikaz primera.

Univerzitetni učbenik Klinična prehrana v nosečnosti je kakovosten prispevek k izobraževanju vseh zdravstvenih delavcev in laične javnosti. Gre za bogat vir informacij in znanja za vse tiste, ki jih zanima prehrana nosečnice. Osebno menim, da je dobrodošel in potreben tako v strokovnih krogih, med zdravniki, nutricionisti, medicinskimi sestrami in drugimi zdravstvenimi delavci, študenti kot tudi v laičnih krogih. Vsebina učbenika je predstavljena pregledno in strokovno neoporečno ter izčrpno.

Obsežna teoretična znanja se razumljivo dopolnjujejo s praktičnimi spoznanji. Teoretični podatki izhajajo iz citirane literature, navedena so sodobna znanja in spoznanja na področju klinične prehrane v
nosečnosti. Natis in izdajo univerzitetnega učbenika toplo priporočam, saj gre za prvi sodobni učbenik v
slovenskem jeziku o klinični prehrani v nosečnosti. Tovrstne literature je v Sloveniji premalo.

NAROČILO KNJIGE:

REDNA CENA 50 €. Po Zakonu o enotni ceni knjige po izdaji knjige popusti niso možni.

Nakazilo plačila:

EDUC                     Namen: plačilo knjige Klinična prehrana v nosečnosti

Prejemnik:

SKLIC ZA PREDPLAČILA: SI00 25005515

TRR: 011006030708380                   BSLJSI2X

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA

 

O nakazilu in naslovu za dostavo knjige obvestite na:

Živa Novak Antolič, Valvasorjeva 7, Ljubljana

ali ziva.novakguest.arnes.si

ali 031 39 32 39 zato, da bodo knjige zanesljivo dostavljene.