Deli z drugimi!

»Trenutno sem študentka prvega letnika, študij je zanimiv, predavajo dobri in priznani predavatelji, predmetnik je zelo raznolik. V predavanja je vključeno veliko razprave, tako da lahko vsak študent izrazi svoje mnenje in pove svoje stališče o določeni temi. Veseli me, da sem diplomantka in študentka magistrskega študija Fakultete za zdravstvo Jesenice, saj vem, da hodim na dobro fakulteto, ki se za svoje študente trudi ter jim zagotavlja kakovostno izobraževanje in omogoča uspešno karierno pot.«

Andreja Demšar

Andreja Demšar, diplomirana medicinska sestra (dipl. m. s.) in študentka magistrskega študija Zdravstvena nega Fakultete za zdravstvo Jesenice

»Kljub občasnim vprašanjem ter pomislekom kolegov ter kolegic in sodelavcev, zakaj se medicinske sestre izobražujemo ali celo raziskujemo, zakaj potrebujemo fakultete, magistrski študij ali celo doktorskega, je odgovor pravzaprav zelo preprost. Prav izobraževanje nam bo omogočilo prepoznavnost ter zagotavljalo strokovno in profesionalno delo. Najpomembnejše pa je, da si z vseživljenjskim izobraževanjem in osebno rastjo bogatimo življenje.«

Urban Bole

Urban Bole, diplomirani zdravstvenik in študent magistrskega študija Zdravstvena nega Fakultete za zdravstvo Jesenice

Spoznajte študij na FZJ tudi sami

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice v septembru organizirajo informativna dneva, kjer bodo predstavili prednosti nadaljevanja študija na kakovostnih programih II. stopnje.

•                    Magistrski program Zdravstvena nega (120 ECTS): mednarodna akreditacija, priznani domači in tuji predavatelji, možnost študija na Jesenicah ali v Ljubljani.

•                    Magistrski program Promocija zdravja (120 ECTS): študij prihodnosti! Prvi tovrstni akreditirani program v Sloveniji, možnost študija na Jesenicah ali v Ljubljani.

Informativna dneva za oba programa bosta potekala:

•                    19. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3

•                    20. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16

•                    Nov podiplomski študijski program Okužbe, povezane z zdravstvom  (60 ECTS): gre za sodoben in mednarodno primerljiv podiplomski program, ki je usklajen z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami. Namenjen je vsem, ki že delujejo na področju okužb, povezanih z zdravstvom, saj jim ponuja nadgradnjo znanj, in tistim, ki se želijo razvijati na tem strokovnem področju.

 

Vpis na magistrska programa Zdravstvena nega in Promocija zdravja poteka od 1. junija do 9. septembra 2016 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 26. septembra do 30. septembra 2016 na istem portalu.

Vpis za Okužbe, povezane z zdravstvom poteka od 26. julija do 19. septembra 2016 oziroma preko spletne strani FZJ http://vis.fzj.si/vis/razpis_vnos_0.asp#

Za več informacij o informativnih dnevnih, vpisu in študiju se obrnite na referat ([email protected], 04 5869 361).