Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZNANSTVENI SVETNIK V KATEDRI ZA PEDIATRIJO

V UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA (MARIBOR) Polovični delavnik Tuesday, January 30th, 2018

Opis dela:

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO . ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI. POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI DOMA IN NA TUJEM. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU. STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVAH. OBJAVLJANJE REZULTATOV RAZVOJNEGA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V PUBLIKACIJAH, DOSTOPNIH ZNANSTVENI JAVNOSTI. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE.

Izobrazba: doktorat znanosti,

Trajanje : Določen čas oz. od 5.2.2018 do 31.12.2021

Delovni čas: skrajšan delovni čas: 20 ur na teden

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno

Drugi pogoji

Izvolitev v naziv REDNI PROFESOR za področje PEDIATRIJE.

Prijava je mogoča do 30. 01. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA

Taborska ulica 8, 2000 MARIBOR