Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZNANSTVENI SVETNIK

V PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polovični delavnik Friday, August 19th, 2016

Opis dela:

SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZNANSTVENO, RAZISKOVANEGA DELA , PROJEKTNO ORGANIZIRANO ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO , PRIPRAVA SMERNIC RAZISKOVALNEGA DELA , IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NOVE PROJEKTE , PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER

EKSPERTIZ , ORGANIZACIJA IN VODENJE RAZISKOVALNEGA DELA: DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV, MLAJŠIH SODELAVCEV IN RAZISKOVALNIH SKUPIN , MENTORSTVO IN VODENJE MLADIH RAZISKOVALCEV, VODENJE IN SODELOVANJE PRI DIPLOMSKIH, MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH DELIH , OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE.

Izobrazba doktorat znanosti,

Trajanje Določen čas oz. raziskovalno delo do 24.1.2017

Delovni čas skrajšan delovni čas: 8 ur na teden

Drugi pogoji Končana po visokošolski izobrazbi (prejšnje) oz. visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja); opravljen doktorat znanosti (prejšnje) oz. doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja); visoko kakovostna objavljena dokumentirana znanstveno raziskovalna dela, izkazana odmevnost del v mednarodni in domači strokovni javnosti.

Prijava je mogoča do 23.8.2016

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

Univerzitetna čna klinika Ljubljana
Studenec 48 , 1260 LJUBLJANA – POLJE

Kontaktna oseba: MAJCEN ANJA

telefon: 01 587 24 60

el. naslov: anja.majcen@psih-klinika.si