Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

Zdravstveni tehnik na hospitalnem oddelku (m/ž) - 2 osebi

V Diagnostični center Bled d.o.o. (Bled) Polni delavnik Tuesday, March 1st, 2022

zaposli:

DVA ZDRAVSTVENA TEHNIKA NA HOSPITALNEM ODDELKU (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

– izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,

– sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,

– sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,

– evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,

– čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,

– izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,

– izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre,

v turnusu.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

– zaključena srednja zdravstvena šola,

– opravljen strokovni izpit,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj,

– poznavanje dela z računalnikom, strokovno delo,

– poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ,

– natančnost in zanesljivost,

– komunikativnost,

– tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev,

– timsko delo, pripadnost družbi in primeren odnos do sodelavcev,

– osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Delo je za polni delovni čas. Zaposlili bomo dve osebi.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 3. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – « ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si

kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.