Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Wednesday, February 14th, 2018

Opis dela:

DELOVNE NALOGE SO SPREJEMANJE PACIENTOV IN NJIHOVE DOKUMENTACIJE, PISANJE IZVIDOV (NAREKOVANJE ALI PREPISOVANJE), UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA PACIENTE TER IZVAJANJE OSTALIH ADMINISTRATIVNIH DEL, VEZANIH NA DELO SPECIALISTIČNIH AMBULANTE. DELO POTEKA V OKOLJU, KI ZAHTEVA FLEKSIBILNOST DELAVCA, PRILAGODLJIVOST IN POTRPEŽLJIVOST.

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tajniško in administrativno delo

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti

Delovni čas:polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – osnovno

Poskusno delo: 2 meseca

Drugi pogoji

Vloga mora vsebovati: 1.življenjepis, 2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, 3.navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

KANDIDATI NAJ VLOGO SKUPAJ Z DOKAZILI O IZOBRAZBI (spričevalo) POŠLJEJO NA NASLOV SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, VLOŽIŠČE, CESTA MARŠALA TITA 112, 4270 JESENICE ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV INFO@SB-JE.SI.

Prijava je mogoča do 16. 02. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

Kontaktna oseba: TUŠAR TANJA

telefon: 04 586 84 30

el. naslov: tatjana.tusar@sb-je.si