Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) VODJA VIII

V PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK (VOJNIK) Polni delavnik Saturday, January 13th, 2018

Opis dela:

-VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA ZDRAVSTVENIH ADMINISTRATORJEV,

-PRIPRAVLJANJE RAZPOREDA DELA IN SKRB ZA ENAKOMERNO OBREMENITEV OZIROMA PORAZDELITEV NALOG,

-NAROČANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA,

-SKRB ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE PISALNIH STROJEV, RAČUNALNIŠKE OPREME IN RAČUNALNIKOV,

-OPRAVLJANJE NALOG ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE NA ODDELKU,

-OPRAVLJANJE DELOVNE INŠTRUKTAŽE,

-VODENJE USTREZNIH EVIDENC,

-SKRB ZA RED IN DISCIPLINO NA DELOVNEM MESTU TER KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV,

-SKRB ZA UREJENOST ZDRAVSTVENEGA ARHIVA BOLNIŠNICE IN ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE,

-PRIPRAVLJANJE PLANA DOPUSTOV IN ODSOTNOSTI,

-VODENJE ZDRAVSTVENE STATISTIKE,

-PRIPRAVA IN OBRAČUNAVANJE PODATKOV (HOSPITALNIH IN AMBULANTNIH PACIENTOV) ZA FAKTURIRANJE,

-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA PO NAVODILU PREDPOSTAVLJENEGA.

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija

Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 6 let

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Poskusno delo: 2 meseca

Drugi pogoji

Hitro, slepo tipkanje, poznavanje znanja s strokovnega področja delovnega mesta, sposobnosti in spretnosti na področju strokovnega in organizacijskega vodenja.

Prijava je mogoča do 20. 01. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

CELJSKA CESTA 37, 3212 VOJNIK