Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE ALI DRUGE USTREZNE STROKE S POSEBNIMI POGOJI DELA 3

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA (NOVA GORICA) Polni delavnik Sunday, January 13th, 2019

Opis dela:

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKO ZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA ČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA), SODELOVANJE PRI KONZULTACIJAH S STROKOVNIMI SODELAVCI DRUGIH STROK V INTERDISCIPLINARNIH PRIMERIH, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENTIRANJE STROKOVNIH OPRAVIL, DAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH MNENJ TER POROČIL V ZVEZI Z DELOM, UVAJANJE NOVIH METOD DELA PO PREDHODNEM SOGLASJU PREDSTOJNIKA ALI VODJE ODDELKA, ZDRAVSTVENA PROSVETA IN VZGOJA, PEDAGOŠKO , PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU, OPRAVLJA POLEG DELA V AMBULANTI OZ. BOLNIŠNIČNEM ODDELKU OPRAVLJA TUDI URGENTNO SLUŽBO, DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA PO NALOGU NADREJENEGA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Urnik dela: dopoldan

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Pogoj: na področju pediatrije ali druge ustrezne stroke, ves delovni čas dela z osebami s psihično ali telesno prizadetostjo.

Prijava je mogoča do 21. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pisni prijavi na prosto delovno mesto obvezno priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev na naslov:

Splošna bolnišnica ”dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13 A, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom ”Prijava na objavo DM ” in št. objave 500-1/2019.