Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (INTERNA MEDICINA ALI INFEKTOLOGIJA)

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR (MARIBOR) Polni delavnik Sunday, February 10th, 2019

Opis dela:

– SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU,

– IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV,

– SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA,

– IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM,

– OPRAVLJANJE ZNANSTVENO – RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,

– IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,

– DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.

Izobrazba: magisterij znanosti (prejšnji), Medicina

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Zdravnik specialist / zdravnica specialistka interne medicine ali infektologije, licenca

– znanje iz temeljnih postopkov oživljanja,

– poznavanje dela z osebnim računalnikom,

– najmanj osnovna raven znanja nemškega ali angleškega jezika,

– poznavanje dela s programi medicinske dokumentacije.

Prijava je mogoča do 28. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR