Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VODJA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (M/Ž)

V DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA (VRHNIKA) Polni delavnik Thursday, October 1st, 2020

Iščemo visoko motivirano, pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju vizije Doma upokojencev Vrhnika na delovnem mestu VODJA ZNO (M/Ž)

(naziv delovnega mesta Vodja IV, šifra: F017965)

Nudimo:
 stabilno delovno okolje ter delo v prijetnem kolektivu,
 možnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
 podpiramo osebno rast.

Kandidat/ka za zasedbo delovnega mesta mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri (specializacija po visokošolskih strokovnih programih, univerzitetni programi oziroma 2. bolonjska stopnja),

 najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege in vodenja,

 organizacijske in vodstvene sposobnosti, vključno s sposobnostjo razumevanja odnosov in reševanja konfliktov,

 sposobnost presoje in odločanja,

 komunikacijsko – motivacijske sposobnosti,

 sposobnost samostojnega in timskega dela,

 samoiniciativnost, natančnost in doslednost ter pravočasnost izvajanja nalog v skladu s postavljenimi roki in navodili,

 vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege in veljavna licenca zdravstvene nege,

 strokovni izpit iz socialnega varstva,

 poznavanje postopkov zajema in e-hrambe dokumentarnega gradiva,

 znanja s področja kakovosti in varnosti,

 računalniška pismenost (uporaba Word, Excel, Outlook, itd.),

 zaželeno znanje iz gerontologije in psihiatrije.

Naloge delovnega mesta so:

– vodenje, načrtovanje in organiziranje dela v enoti ZNO na podlagi sodobnih strokovnih smernic ter nadziranje dela zaposlenih enote ZNO,

– usklajevanje delovnega časa in razporejanje vseh zaposlenih v enoti ZNO ter koordinacija dela z drugimi službami v domu,

– skrb za kadrovsko politiko na strokovnem področju, ki ga pokriva, načrtovanje razvoja znanja pri zaposlenih,

– spremljanje novosti in zakonodaje na delovnem področju enote ZNO ter skrb za uvajanje strokovnih smernic, protokolov, novosti in standardov ZNO,

– vključevanje v programe, ki se odvijajo v enoti ZNO, posodabljanje programov ter spremljanje njihovih rezultatov,

– skrb za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti na področju ZNO,

– koordiniranje dela posameznih strokovnih služb za izvajanje ZNO in kontinuiteta dela z domskimi zdravniki in zunanjimi specialisti,

– sodelovanje v strokovnem timu,

– sodelovanje z ostalimi org. enotami znotraj zavoda, ki se redno ali občasno vključujejo v delo v enoti ZNO in dajanje predlogov za spremembe v organizacijskem in vsebinskem smislu,

– sodelovanje pri razreševanju konfliktnih situacij med stanovalci in zaposlenimi ter svojci,

– vodenje evidenc, priprava analiz, poročil ter priprava planov dela in nabav,

– izvajanje, spremljanje in kontrola izvajanja predpisov iz varstva pri delu in požarne varnosti,

– izvajanje nadzora in skrb nad izvajanjem postopkov za preprečevanje širjenja bolnišničnih okužb,

– izvajanje postopkov zajema in e-hrambe dokumentarnega gradiva,

– mentorstvo, uvajanje novih sprejetih zaposlenih,

– opravljanje drugih nalog po navodilih in veljavnih aktih zavoda ter navodilih nadrejenega.

Z izbranim kandidatom oz. kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusno dobo 4 mesecev.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Če vas veseli delo s starostniki, ste ambiciozni, iščete stabilno zaposlitev in menite, da bi s svojo osebnostjo, izkušnjami in pozitivnim pristopom lahko doprinesli k razvoju storitev na delovnem mestu, nam najkasneje do 13. oktobra 2020 pošljite prijavo z življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev na elektronski naslov info@du-vrhnika.si