Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VODJA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (m/ž)

V DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR (PREDDVOR) Polni delavnik Tuesday, October 5th, 2021

Dom starejših občanov Preddvor (Dom) je javni socialno-varstveni zavod. Namenjen je stalni ali začasni oskrbi starejših občanov, praviloma starih nad 65 let, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti sami oziroma v družini.

KJE SMO:

Dom leži v vasi Potoče, neposredno v bližini samega Preddvora, ki je od mesta Kranja oddaljen 10 km.

PROSTO DELOVNO MESTO:

VODJA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE – / (m/ž)

PODROBEN OPIS: 

– vodenje in koordiniranje dela SZNO na enoti, kar vključuje načrtovanje, organiziranje, realizacijo in nadzor SZNO;

– načrtovanje, organiziranje, vodenje, spremljanje, nadzor in izvajanje dela zdravstvene nege in oskrbe na oddelku in usklajevanje del in nalog s podpornimi službami doma;

– sodelovanje pri načrtovanju in organiziranju del na drugih področjih dela;

– spremljanje poslovanja na področju SZNO;

– spremljanje novosti in razvoja stroke na področju SZNO;

– načrtovanje in uvajanje novih metod dela v delovni proces;

– izdelovanje analiz, poročil in planov dela SZNO;

– skrb za urejeno dokumentacijo;

– sodelovanje pri postopkih za sprejem novo sprejetih delavcev in skrb za njihovo uvajanje v ;

– zdravstveno vzgojno delo;

– skrb nad izvajanjem in zagotavljanjem ukrepov varstva pri delu;

– načrtovanje in spremljanje kontinuiranega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja delavcev SZNO;

– sodelovanje pri načrtovanju investicijskih del;

– sodelovanje v postopkih nabav za potrebe področja SZNO;

KAJ PRIČAKUJEMO:

– Imate human, strpen in vljuden pristop in pozitiven odnos, ste delavni in radi delate s starejšimi.

– Imate najmanj visokošolsko izobrazbo zdravstvene smeri.

– Ste vpisani v register Zbornice zdravstvene in babiške nege.

KAJ NUDIMO:

Nudimo vam za nedoločen čas, z dvomesečnim poskusnim delom, urejeno delovno okolje, možnost napredovanja in izobraževanja ter prekvalifikacije za vse kandidate, ki imate narejeno najmanj srednješolsko oz. poklicno izobrazbo katerekoli smeri.

Rok za prijave: 20.10.2021

Kje se lahko prijavim na razpis:

Urša Sgerm, 04 27 52 451

Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo na e-naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si