Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VODILNI RADIOLOŠKI INŽENIR

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC (SLOVENJ GRADEC) Polni delavnik Monday, November 4th, 2013

Opis dela:

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV, V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN MORALNO ETIČNIMI NAČELI, OB UPOŠTEVANJU POGOJEV POSLOVANJA ODDELKA IN ZAVODA SPREMLJANJE RAZVOJA DEJAVNOSTI RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SODELAVCEM ZAGOTAVLJANJE RACIONALNEGA POSLOVANJA DEJAVNOSTI RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SODELOVANJE S

PREDSTOJNIKOM ODDELKA PRI UMEŠČANJU DEJAVNOSTI RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV V ODDELKA URESNIČEVANJE DELOVNIH NAVODIL PREDSTOJNIKA ODDELKA IN IZVAJANJE OSTALIH NAVODIL IN SKLEPOV ORGANOV ZAVODA TER OBVEZNOSTI IZ SPREJETIH AKTOV ZAVODA.

Trajanje Nedoločen čas

Delovne izkušnje 5 let

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno

Drugi pogoji ZA FUNKCIJO VODILNEGA RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA SE SKLEPA ZA DOLOČEN DELOVNI ČAS – ZA ČAS MANDATA PREDSTOJNIKA ODDELKA. OBVEZNO PRILOŽITI DOKAZILO O ZAHTEVANI IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU TER PROGRAM DELA IN VIZIJO STROKOVNEGA PODROČJA ODDELKA ZA RADIOLOGIJO. NEPOPOLNE VLOGE SE NE BODO OBRAVNAVALE.

Prijava je mogoča do 19.11.2013

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
GOSPOSVETSKA CESTA 1 ,
2380 SLOVENJ GRADEC