Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI

V UM; UM FKBV (HOČE) Polni delavnik Tuesday, April 16th, 2013

Opis dela:

OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, STROKOVNO . SODELUJE PRI OBLIKOVANJU UČNIH NAČRTOV, POSODABLJANJU UČNIH NAČRTOV. KOORDINIRA IN NADZIRA DELA OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETOV.

Trajanje Določen čas, 3 mesece

Delovni čas skrajšan delovni čas: 9 ur na teden

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji IZVOLITEV V NAZIV REDNI PROFESOR ZA USTREZNO PREDMETNO PODROČJE,Izo: doktorat znanosti s področja biološke, kemijske ali mikrobiološke smeri

Prijava je mogoča do 19.4.2013

Kandidati naj pošljejo po e-pošti pisno vlogo

Kje se lahko prijavim na razpis:

UM; UM FKBV
PIVOLA 10 ,
2311 HOČE

Kontaktna oseba: FERČAL ROSVITA

telefon: 02 320-9055

el. naslov: rosvita.fercal@uni-mb.si