Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU REDNI PROFESOR, M/Ž, D017004 (VISOKOŠOLSKI UČITELJ UNI ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE

V UM; UM FZV (MARIBOR) Polovični delavnik Wednesday, October 2nd, 2013

Opis dela:

OPRAVLJA NEPOSREDNO IN POSREDNO PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO, SODELUJE PRI OBLIKOVANJU IN POSADABLJANJU UČNIH NAČRTOV, USMERJA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA, ZVAJA MENTORSTVA PRI DIPLOMSKIH NALOGAH, SPECIALIZACIJAH, MAGISTERIJIH

Poklicna strokovna izobrazba

Trajanje Določen čas 30.9.2014

Delovni čas skrajšan delovni čas: 8 ur na teden

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji doktor znanosti, izvolitev v naziv rednega profesorja za ustrezno predmetno področje medicinskih predmetov

Prijava je mogoča do 4.10.2013

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UM; UM FZV
ŽITNA ULICA 15, 2000 MARIBOR