Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SVETOVALNI DELAVEC - PSIHOLOG

V OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA (CELJE) Polni delavnik Thursday, June 21st, 2018

Opis dela:

DELA IN NALOGE SVETOVANJA.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno, programiranje – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno, poznavanje operacijskih sistemov – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji

Kandidati naj vlogi priložijo kopijo potrdila o diplomiranju, kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, kopijo potrdila o nekaznovanju iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 2. mesecev.

Upoštevali bomo izključno vloge, ki prispejo po navadni pošti.

Potrebna so dod. pedag. andragoš. znanja oz. spec. ped. znanja.

O zaključku postopka bodo kandidati obveščeni v predpisanem roku.

Prejeta dokumentacija se ne bo hranila dlje kot do pravnomočnosti sklepa o novi zaposlitvi, po tem obdobju bomo vso dokumentacijo uničili v kolikor je prosilci ne bodo osebno prevzeli v ustanovi.

Prijava je mogoča do 27. 06. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

OBLAKOVA ULICA 15, 3000 CELJE