Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!
Za ogled novih zaposlitvenih oglasov kliknite na spodnje kategorije zdravstvenih profilov!
Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SVETOVALNI DELAVEC

V OSNOVNA ŠOLA TRZIN (TRZIN) Polni delavnik Friday, February 15th, 2019


Opis dela:

SODELUJE Z RAZREDNIKI IN Z VZGOJITELJI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA PROCESA, Z UČITELJSKIM IN VZGOJITELJSKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ŠOLE IN VRTCA, SODELUJE NA KONFERENCAH IN STROKOVNIH AKTIVIH, UČITELJEM IN VZGOJITELJEM POMAGA PRI IZPOLNJEVANJU IN VODENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE, VODI EVIDENCO SVETOVALNEGA DELA PO PREDPISIH O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, VODI VPISNI POSTOPEK V PRVI IN VIŠJE RAZREDE IN SODELUJE PRI NAČRTOVANJU TER IZVEDBI INFORMATIVNIH DEJAVNOSTI V ZVEZI Z VPISOM V SREDNJO ŠOLO, INDIVIDUALNO SVETUJE OTROKOM IN UČENCEM TER STARŠEM, EVIDENTIRA IN INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO OBRAVNAVA UČENCE IN OTROKE Z UČNIMI IN SOCIALNIMI PROBLEMI PO PREDPISIH IN PRAVILIH STROKE, OSTALA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija

Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Socialno in

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. nadomeščanje

Delovni čas: polni delovni čas

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji

Trajanje zaposliltve do vrnitve delavke z daljšega bolniškega staleža, predvidoma 2-3 mesece. Vlogi obvezno priložite: dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, ter originalno potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni.

Vloge sprejemamo izključno po navadni pošti.

Prijava je mogoča do 18. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

OSNOVNA ŠOLA TRZIN
Mengeška cesta 7 B, 1236 TRZIN