Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)

V Center za socialno delo Gorenjska (KRANJ) Polni delavnik Friday, February 15th, 2019

Opis dela:

IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija

Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Socialno delo in svetovanje

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 3 leta

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Drugi pogoji

Opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva.

Prijava je mogoča do 23. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
ULICA DR. HROVATA 4, 2270 ORMOŽ

PRIMUŽIČ MAJDA
telefon: 02 741 09 64
el. naslov: majda.primuzic@zd-ormoz.si