Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!
Za ogled novih zaposlitvenih oglasov kliknite na spodnje kategorije zdravstvenih profilov!
Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SKUPINSKI HABILITATOR

V VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR (MARIBOR) Polovični delavnik Friday, January 11th, 2019


Opis dela:

– ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA Z UPORABNIKI, – IZDELAVA, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE INDIVIDUALNIH NAČRTOV, – SODELOVANJE PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU, – USMERJANJE SODELAVCEV PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE, – POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, – SKRB ZA IN VARNOST UPORABNIKOV, – PRIPRAVA STROKOVNIH PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, – ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INTERESNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, – PRIPRAVA IN VODENJE PROJEKTOV, – SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI, – SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO, – IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV, – IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI. V ENOTAH INSTITUCIONALNEGA VARSTVA: – USPOSABLJANJE UPORABNIKOV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE, – SPREMLJANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Socialno in

Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: skrajšan delovni čas: 20 ur na teden

Delovne izkušnje: 1 leto

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, s preglednicami – zahtevno

Urnik dela: dopoldan

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

V skladu s pridobljenim certifikatom družini prijazno podjetje zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti. Zaželjeno je, da kandidat pozna karakteristike oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Kandidat mora imeti strokovni izpit iz sociale.

Prijava je mogoča do 18. 01. 2019.

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj vlogo pošljejo po pošti na naslov:

POLŽ MARIBOR
PARK MLADIH 4, 2000 MARIBOR