Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR - PRIPRAVNIK

V NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, November 27th, 2015

Opis dela:

IZVAJANJE DELA S PODROČJA DELA: PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELA IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELA – PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL, IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI STROKOVNEGA DELA IN POSLOVANJA ODDELKA, SKRBNIŠTVO NAD RAČUNALNIŠKO IN DRUGO OPREMO, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMA DELA, IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA, RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH INŠTITUTA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU OZIROMA NAVODILIH NEPOSREDNO NADREJENIH

Trajanje Določen čas, 12 mesecev

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Računalniška znanja urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA (1. BOLONJSKA STOPNJA) SANITARNE SMERI. DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA ZA DOLOČEN ČAS 12 MESECEV (ZA ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠTVA).

Prijava je mogoča do 2.12.2015

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Urnik dela dopoldan

Kje se lahko prijavim na razpis:

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO
Trubarjeva cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA

Kontaktna oseba: RUTAR POLONA

el. naslov: kadrovska.sluzba@nijz.si