Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK, ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, May 4th, 2017

Opis dela:

SODELOVANJE PRI ANALIZI IN OCENI HIGIENSKO EKOLOŠKIH RAZMER TER PRI DOLOČANJU DOKTRINE BOLNIŠNIČNE HIGIENE ZA POSAMEZNA PODROČJA, – SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVOSTIH, IZVAJANJU POSEBNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI, SODELOVANJE Z DRUGIMI NOTRANJIMI SLUŽBAMI, – IZVAJANJE IN NADZOR IZVAJANJA DDD, IZDELAVA SKUPNIH NAVODIL ZA HIGIENSKO RAVNANJE (PRI HIGIENI PROSTOROV, POSTOPKIH, ŽIVILIH…), NUDENJE STROKOVNE POMOČI UPORABNIKOM STORITEV, – IZVAJANJE PREDPISANIH ZAHTEV O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, VODENJE ZAHTEVANIH EVIDENC IN DRUGE DELOVNE DOKUMENTACIJE TER IZVAJANJE DRUGIH DELOVNIH ZADOLŽITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC

Število prostih delovnih mest 2

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Trajanje Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas polni delovni čas

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno

Drugi pogoji

DIPLOMIRAN SANITARNI INŽENIR (VS), DIPLOMIRAN SANITARNI INŽENIR (UN)/1.BOL.STO., SANITARNI INŽENIR. ZA ČAS OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTAVA

Prijava je mogoča do 9. 05. 2017

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA