Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC (SLOVENJ GRADEC) Polni delavnik Thursday, October 27th, 2016

Opis dela:

DELA IN NALOGE NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI (NADZOR NAD LOČENIM ZBIRANJEM, SPREMLJANJE KOLIČIN, KOORDINACIJA Z ZBIRALCI ODPADKOV) NADZOR NAD LOGISTIKO PERILA IN KOLIČINAMI PERILA SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SANITARNO TEHNIČNIH PREGLEDOV PROSTOROV IN OPREME SODELOVANJE PRI NADZORU NAD KVALITETO PITNE VODE (MERJENJE TEMPERATUR IN VZORČENJE PITNE VODE) ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV ZA KAZALNIK KAKOVOSTI HIGIENA ROK POMOČ PRI POSODOBITVAH NAČRTA ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI V ZAVODU IN Z NAVODILI ZA RAVNANJE Z ODPADKI SPREMLJANJE KOLIČIN NASTALIH ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL PRIPRAVA STROKOVNIH IN STROŠKOVNIH ANALIZ IN POROČIL ZA PODROČJE RAVNANJA Z ODPADKI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SMERNIC ZA UČINKOVITO IN SMOTRNO DELOVANJE SLUŽB OSKRBE NADZOR NAD HIGIENO OSEBJA, PROSTOROV, OPREME IN NAPRAV V ENOTI ZA PRESKRBO S PREHRANO V SKLADU S POBO NADZOR NAD HIGIENO PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, TRANSPORTOM IN KURIRSKIMI DELI TER OSKRBOVANJA PACIENTOV, ODDELKOV IN ENOT Z NEKATERIMI MATERIALI V SKLADU S POBO SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SANITARNO TEHNIČNIH PREGLEDOV PROSTOROV IN OPREME URESNIČEVANJE DRUGIH DELOVNIH NALOG PO NAVODILIH MENTORJA.

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena tehnologija

Trajanje Določen čas, 12 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita.

Delovni čas polni delovni čas

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno

Drugi pogoji

Vlogi obvezno priložiti dokazilo o zahtevani izobrazbi in kratek življenjepis.

DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA

Prijava je mogoča do 1.11.2016

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela dopoldan

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC