Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC (SLOVENJ GRADEC) Polni delavnik Friday, January 11th, 2019

Opis dela:

DELA IN NALOGE NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI (NADZOR NAD LOČENIM ZBIRANJEM, SPREMLJANJE KOLIČIN, KOORDINACIJA Z ZBIRALCI ODPADKOV), NADZOR NAD LOGISTIKO PERILA IN KOLIČINAMI PERILA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SANITARNO TEHNIČNIH PREGLEDOV PROSTOROV IN OPREME, SODELOVANJE PRI NADZORU NAD KVALITETO PITNE VODE (MERJENJE TEMPERATUR IN VZORČENJE PITNE VODE), ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV ZA KAZALNIK KAKOVOSTI HIGIENA ROK, POMOČ PRI POSODOBITVAH NAČRTA ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI V ZAVODU IN NAVODIL ZA RAVNANJE Z ODPADKI, SPREMLJANJE KOLIČIN NASTALIH ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL, – KOORDINIRANJE DELA Z ZBIRALCI ODPADKOV IZ ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, SPROTNO PREVERJANJE IN UVELJAVLJANJE SPREMEMB IN OBVEŠČANJE NADREJENIH O SPREMEMBI V ZAKONODAJI S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI, PRIPRAVA STROKOVNIH IN STROŠKOVNIH ANALIZ IN POROČIL ZA PODROČJE RAVNANJA Z ODPADKI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH IZHODIŠČ ZA POSTOPKE JAVNIH RAZPISOV IN DRUGE VRSTE NABAV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SMERNIC ZA UČINKOVITO IN SMOTRNO DELOVANJE SLUŽB OSKRBE, POMOČ PRI ORGANIZIRANJU, KOORDINIRANJU IN NADZORU ZAPOSLENIH PRI DELU V OSKRBOVALNI ENOTI ENOTA ZA PRESKRBO S PERILOM V SKLADU S POBO, NADZOR NAD HIGIENO PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, TRANSPORTOM IN KURIRSKIMI DELI TER OSKRBOVANJA PACIENTOV, ODDELKOV IN ENOT Z NEKATERIMI MATERIALI V SKLADU S POBO, URESNIČEVANJE DRUGIH DELOVNIH NALOG PO NAVODILIH MENTORJA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Komunalne sanitarne storitve

Trajanje zaposlitve_ Določen čas, 6 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita.

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno

Drugi pogoji

Vlogi obvezno priložiti dokazila o zahtevani izobrazbi (dipl. san. inž.) in kratek življenjepis (vključno s kontaktnimi podatki: e-naslov in telefonska št.).

Prijava je mogoča do 18. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC