Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK

V NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (CELJE) Polni delavnik Sunday, March 4th, 2018

Opis dela:

VZORČENJE IN MERITVE NA TERENU, SANITARNO HIGIENSKI PREGLEDI, PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELA IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN STRANKAMI, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELA – PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL, IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO – RAZISKOVALNEM, PUBLICISTIČNEM IN PEDAGOŠKEM DELU, IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA, RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NLZOH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NLZOH PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena tehnologija

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Drugi pogoji

Zahtevana izobrazba: dipl. san. inž.

Prijava je mogoča do 6. 03. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA , OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR