Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR II (E047066), SUPAS, SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, March 3rd, 2017

Opis dela:

SODELOVANJE PRI ANALIZI IN OCENI HIGIENSKO EKOLOŠKIH RAZMER TER PRI DOLOČANJU DOKTRINE BOLNIŠNIČNE HIGIENE ZA POSAMEZNA PODROČJA, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVOSTIH, IZVAJANJU POSEBNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI, SODELOVANJE Z DRUGIMI NOTRANJIMI SLUŽBAMI, IZVAJANJE IN NADZOR IZVAJANJA DDD, IZDELAVA SKUPNIH NAVODIL ZA HIGIENSKO RAVNANJE (PRI HIGIENI PROSTOROV, POSTOPKIH, ŽIVILIH…), NUDENJE STROKOVNE POMOČI UPORABNIKOM STORITEV, IZVAJANJE PREDPISANIH ZAHTEV O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, VODENJE ZAHTEVANIH EVIDENC IN DRUGE DELOVNE DOKUMENTACIJE TER IZVAJANJE DRUGIH DELOVNIH ZADOLŽITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Trajanje zaposlitve Določen čas oz. 20.3.2018

Delovni čas polni delovni čas

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

Priporočeno znanje osnov računalništva ter poznavanje orodij za urejanje besedil in obdelavo podatkov (Word, Excell, informacijski sistem zavoda). Kandidat naj ob prijavi priloži fotokopijo diplome oz. potrdilo o zaključeni šoli. Zahtevan poklic DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR (VS), DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR (UN) /1.bol.st/, SANITARNI INŽENIR SPECIALIST, SANITARNI INŽENIR.

Prijava je mogoča do 10. 03. 2017

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Poskusno delo 4 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA