Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR I (ŠIFRA DM:E047065), M/Ž, KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, September 22nd, 2016

Opis dela:

ANALIZA IN OCENA HIGIENSKO EKOLOŠKIH RAZMER IN RAZISKOVALNO V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI, SODELOVANJE PRI DOLOČANJU DOKTRINE BOLNIŠNIČNE HIGIENE ZA POSAMEZNA PODROČJA MENTORSKO DELO, SPREMLJANJE IN UVAJANJE NOVOSTI, IZVAJANJE POSEBNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI, SODELOVANJE Z DRUGIMI NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI SLUŽBAMI IN ORGANIZACIJAMI, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR IZVAJANJA DDD, IZDELAVA SKUPNIH NAVODIL ZA HIGIENSKO RAVNANJE (PRI HIGIENI PROSTOROV, POSTOPKIH, ŽIVILIH…) TER NUDENJE STROKOVNE POMOČI UPORABNIKOM STORITEV, KOORDINACIJA DELA NA DISLOCIRANIH ENOTAH IN SKRB ZA RACIONALNO UPORABO OSNOVNIH SREDSTEV IN POTROŠNEGA MATERIALA TER VODENJE ZAHTEVANIH EVIDENC IN DRUGE DELOVNE DOKUMENTACIJE

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje Nedoločen čas

Delovni čas polni delovni čas

Delovne izkušnje 2 leti

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR (VS) DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR (UN) /1.bol.st/ SANITARNI INŽENIR , STROKOVNI IZPIT, funkcionalna znanja iz posameznih specialnih področij, znanje osnov računalništva ter poznavanje orodij za urejanje besedil in obdelavo podatkov (Word, Excell, informacijski sistem zavoda)

Prijava je mogoča do 29.9.2016

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Poskusno delo 4 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA