Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR I, ODDELEK DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA

V ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, March 14th, 2017

Opis dela:

NADZOR NAD RAVNANJEM Z ODPADKI, ČIŠČENJEM, PITNO VODO, PREHRANO IN NEOPOREČNOSTJO ŽIVIL, UPOŠTEVNJE PODROČNIH ZAKONSKIH PREDPISOV IN ISO ALI DRUGIH STANDARDOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU REŽIMA HIGIENSKEGA VZDRŽEVANJA PROSTOROV IN OPREME OI, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE HIGIENSKEGA VZDRŽEVANJA PROSTOROV IN OPREME OI, KOORDINIRANJE DELA MED ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI IZVAJALCI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STANDARDOV RAVNANJA Z ODPADKI, ČIŠČENJEM, PITNO VODO, PREHRANO IN NEOPOREČNOSTJO ŽIVIL, NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE, KOORDINIRANJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE IN DEKONTAMINACIJE, KOORDINIRANJE IN SVETOVANJE NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI, VODENJE EVIDENC,SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM DELU, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU NOVOSPREJETIH SODELAVCEV, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Trajanje Določen čas oz. NADOM. PORODNIŠKE ODSOTNOSTI

Delovni čas polni delovni čas

Delovne izkušnje 2 leti

Drugi pogoji

opravljen strokovni izpit, 2 leti delovnih izkušenj

Prijava je mogoča do 19. 03. 2017

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA