Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

SANITARNI INŽENIR

V MODRI VAL, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O. (LJUBLJANA) Polni delavnik Saturday, September 17th, 2016

Opis dela:

PROSTO DELOVNO MESTO SANITARNI INŽENIR. OPRAVLJANJE POKLICNIH DEJAVNOSTI NA DELOVNIH PODROČJIH: ANALIZA IN HIGIENSKO-TEHNIČNA OCENA POSEGOV V PROSTOR IN GRADBENO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE (PRED PREVZEMOM OBJEKTA), HIGIENSKO TEHNIČNO OBVLADOVANJE IN NADZOR TVEGANJ V PROCESU PRIPRAVE, DISTRIBUCIJE, ČISTIL IN DRUGIH SREDSTEV, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR IZVAJANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE IN DERATIZACIJE (DDD) DEJAVNOSTI, VKLJUČNO S PRIPRAVO PROGRAMOV ČIŠČENJA TER STERILIZACIJE, NADZOR USTREZNOSTI PROSTOROV ZA ČISTILA , VKLJUČNO Z RAZMERAMI NOTRANJEGA OKOLJA, OPREME, NAPRAV, PROCESOV IN OSEBNE HIGIENE ZAPOSLENIH, ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA PREDPISANIH ZAHTEV O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, IZVAJANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUŽB, IZVAJANJE POSEBNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VSEH OBLIK VZORČENJA TER IZVAJANJE POSAMEZNIH LABORATORIJSKIH ANALIZ, ČISTIL IN DRUGIH SREDSTEV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJENEGA, IZOBRAŽEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA NA PODROČJU HIGIENE, EPIDEMIOLOGIJE IN ČISTIL, SPOSOBNOST ZA HIGIENSKO OBVLADOVANJE OBJEKTOV, PROCESOV IN OSEB (VKLJUČNO V ŽIVILSKIH OBJEKTIH PO SISTEMU HACCP V JAVNIH ZAVODIH IN BOLNIŠNICAH).

Izobrazba višješolska (prejšnja), višja strokovna

Trajanje Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas polni delovni čas

Delovne izkušnje 2 leti

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Drugi pogoji

POTRDILO O NEKAZNOVANJU, OD VAS PRIČAKUJEMO: OPRAVLJENO PRIPRAVNIŠTVO IN STROKOVNI IZPIT.

Prijava je mogoča do 22.9.2016

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

MODRI VAL, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O.

PREŠERNOVA CESTA 53, 1235 RADOMLJE

Kontaktna oseba: VAL MODRI

el. naslov: info@modri-val.com