Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

RADIOLOŠKI INŽENIR

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA (ŠEMPETER PRI GORICI) Polni delavnik Friday, December 20th, 2013

Opis dela:

V KLASIČNI RADIOLOGIJI IN S CT APARATOM; SPREJEM IN PRIPRAVA BOLNIKOV NA PREISKAVE,…

Alternativno RADIOLOŠKI INŽENIR

Trajanje Določen čas

Drugi pogoji OPRAVLJEN IZPIT IZ VARSTVA PRED SEVANJI; KANDIDATI NAJ VLOŽIJO PRIJAVO Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV NA NASLOV: SPLOŠNA BOLNIŠNICA “DR.FRANCA DERGANCA” NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE, S PRIPISOM “PRIJAVA NA OBJAVO DELOVNEGA MESTA RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA III (VII/1) IN ŠT.OBJAVE 500-170/2013.”

Prijava je mogoča do 27.12.2013

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
ULICA PADLIH BORCEV 13 A,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Kontaktna oseba: LISJAK RAJKO

telefon: 05 33 01 586,

el. naslov: kadrovska.sluzba@bolnisnica-go.si