Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

PREDSTOJNIK ODDELKA ZA RADIOLOGIJO

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE (TRBOVLJE) Polni delavnik Sunday, February 10th, 2019

Opis dela:

POLEG SPLOŠNIH POGOJEV, DOLOČENIH Z ZAKONOM, MORA KANDIDAT IZPOLNJEVATI ŠE NASLEDNJE POGOJE: OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA S PODROČJA BOLNIŠNIČNIH DEJAVNOSTI IN VELJAVNA LICENCA, NAJMANJ 4 LETA DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROČJA DELA USTREZNE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, ORGANIZACIJSKE IN VODSTVENE SPOSOBNOSTI, PREDLOŽITEV PROGRAMA DELA IN RAZVOJA BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA. IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTOJNIKA JE VEZANO NA MANDAT STROKOVNEGA DIREKTORJA BOLNIŠNICE. Z IZBRANIM KANDIDATOM BO SKLENJENA POGODBA O ZAPOSLITVI ZA ČAS MANDATA (DO 31.08.2020) ZA POLNI DELOVNI ČAS. PO POTEKU MANDATA JE KANDIDAT LAHKO PONOVNO IMENOVAN OZIROMA NADALJUJE DELO ZA NEDOLOČEN ČAS KOT ZDRAVNIK SPECIALIST. ROK, DO KATEREGA SE SPREJEMAJO PRIJAVE, JE DO VKLJUČNO 17.02.2019. PISNE PRIJAVE Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH POGOJEV IN POSEBNIH POGOJEV, KI JIH DOLOČA STATUT JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE TER PROGRAMOM DELA IN RAZVOJA ODDELKA.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. določen čas do 31.08.2020

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 4 leta

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno, poznavanje operacijskih sistemov – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji

LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1.

Prijava je mogoča do 17. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
(Z OZNAKO: NE ODPIRAJ! »PRIJAVA NA RAZPIS«)