Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

MOBILNI VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - LOGOPED

V VRTEC ANICE ČERNEJEVE (CELJE) Polni delavnik Wednesday, January 23rd, 2019

Opis dela:

NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM V REDNIH ODDELKIH JAVNIH VRTCEV MESTNE OBČINE CELJE. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNEGA PROGRAMA Z OTROKI Z IZDANO ODLOČBO ZRSŠ ZA LOGOPEDA OZ. S PRIMANJKLJAJI NA GOVORNO JEZIKOVNEM PODROČJU.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 1 leto

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji

Zahteva se strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. Vlogi je potrebno priložiti podpisano izjavo kandidata za zasedbo delovnega mesta, iz katerega smiselno izhaja, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci.

Prijava je mogoča do 31. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

VRTEC ANICE ČERNEJEVE
KAJUHOVA ULICA 5, 3000 CELJE

KRAŠOVIC VANJA
telefon: 03 42 86 450
el. naslov: vrtec.anice-cernejeve@guest.arnes.si