Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED III

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA (NOVA GORICA) Polni delavnik Friday, January 11th, 2019

Opis dela:

DIAGNOSTICIRA GOVORNE IN JEZIKOVNE MOTNJE PRI OTROCIH IN ODRASLIH SODELUJE PRI HRANJENJU OTROK IN ODRASLIH, KI IMAJO TEŽAVE PRI POŽIRANJU IN ŽVEČENJU, IZVAJA TERAPIJE MOTENJ GOVORA, RAZUMEVANJA, JEZIKA, BRANJA IN PISANJA, IZVAJA TERAPIJE GOVORNO JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE PRI MOTNJAH V DUŠEVNEM RAZVOJU, IZVAJA TERAPIJO GOVORNO JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE PO POŠKODBAH CŽS, SVETUJE STARŠEM IN SVOJCEM IN SODELUJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI, PRIPRAVLJA PACIENTA NA UPORABO NADOMESTNE KOMUNIKACIJE, SE IZOBRAŽUJE TER PRIDOBIVA NOVA ZNANJA, KI JIH VKLJUČUJE V SVOJE DELO, POVEZUJE SE Z DRUGIMI USTANOVAMI TER NJIHOVIMI STROKOVNIMI DELAVCI, JE ČLAN STROKOVNEGA TEAMA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU, ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Urnik dela: dopoldan

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Pogoj: profesor defektologije – ustrezne smeri, magister profesor logopedije in surdopedagogike, do 2 leti delovnih izkušenj. Kandidati naj pisni prijavi na prosto delovno mesto obvezno priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev na naslov: Splošna bolnišnica ”dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13 A, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom ”Prijava na objavo DM Logoped III” in št. objave 500-2/2019.

Prijava je mogoča do 21. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

KADROVSKA SLUŽBA
telefon: 053301585 053301581
el. naslov: kadrovska.sluzba@bolnisnica-go.si