Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED II

V CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK (KAMNIK) Polovični delavnik Tuesday, January 29th, 2019

Opis dela:

OSNOVNA PODROČJA LOGOPEDIJE:PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJUGOTAVLJANJE GOVORNEGA STATUSA OTROKA, DIAGNOSTICIRANJE GOVORNE MOTNJE IN TESTIRANJE STANJA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI GOVORNIH ORGANOV Z UPOŠTEVANJEM OTROKOVE OSNOVNE DIAGNOZE IN POSEBNOSTI:IZDELAVA INDIVIDUALNEGA PROGRAMA, DOKUMENTACIJE, DIDAKTIČNEGA IN DIAGNOSTIČNEGA MATERIALAIZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN LOGOPEDSKIH METOD IN TEHNIKIZVAJANJE SKUPINSKIH PROGRAMOVRAZVIJANJE OTROKOVIH GOVORNO-JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI, OSNOVNEGA VERBALNEGA SPORAZUMEVANJA IN KOMUNIKACIJE TER IZVAJANJE VAJ ZA KOREKCIJO ORGANSKO IN PSIHOORGANSKO POGOJENIH GOVORNIH MOTENJSODELOVANJE PRI NABAVI DIDAKTIČNEGA MATERIALA, AVDIO-VIZUALNIH PRIPOMOČKOV IN APARATUR ZA LOGOPEDSKO OBRAVNAVO IN DAJANJE POBUD ZA TOVRSTNO NABAVOVODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE (LOGOPEDSKA KARTOTEKA, INDIVIDUALNI PROGRAMI OBRAVNAV, POROČILA O OTROKOVEM GOVORNEM STATUSU IN NAPREDKU)PRIPRAVLJANJE POTREBNIH POROČIL IN PISNIH MNENJSKRB ZA UREJENOST KABINETA ZA LOGOPEDIJO TER VODENJE EVIDENCE O PRIPOMOČKIH.SPECIALNA PODROČJA LOGOPEDIJE:IZVAJANJE METOD IN TEHNIK NADOMESTNE IN PODPORNE KOMUNIKACIJEUPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ELEKTRO AKUSTIČNIH APARATURIZVAJANJE METOD »UČENJA IN KOMUNIKACIJE«SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI IZBIRI IN TESTIRANJU LOGOPEDSKIH PRIPOMOČKOV…

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke

Delovni čas: skrajšan delovni čas: 20 ur na teden

Delovne izkušnje: 2 leti

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Drugi pogoji

Ustrezna izobrazba: mag. prof. spec. in rehab. ped. – logoped z opravljenim strokovnim izpitom s področja zdravstva. specialna znanja iz nevroterapije, nadomestne komunikacije, poznavanje osnovnih in logopedskih računalniških programov, idr.

Zaželeno znanje tujega jezika.

K prošnji je potrebno poleg dokazil o izobrazbi in izkušnjah priložiti potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek.

Prijava je mogoča do 11. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK