Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED

V OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR (MARIBOR) Polovični delavnik Friday, February 8th, 2019

Opis dela:

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, IZVAJA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE LOGOPEDSKE OBRAVNAVE, PREPOZNAVA IN RAZVIJA OTROKOVA MOČNA PODROČJA, SODELUJE S STARŠI OTROK IN SVETOVALNIMI SLUŽBAMI TER SODELUJE PRI NAČRTOVANJU, IZVEDBI IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)

Trajanje : Določen čas oz. 31.8.2019

Delovni čas: skrajšan delovni čas: 8 ur na teden

Drugi pogoji

Znanja s področja dela z otroci s posebnimi potrebami. Opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, potrdili o nekaznovanosti iz evidenc ministrstva za pravosodje in pristojnega sodišča.

PROSIMO, DA NA VLOGI ZAVEDETE ELEKTRONSKI NASLOV ZA ODGOVORE.

Prijava je mogoča do 11. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
Majcigerjeva ulica 31, 2000 MARIBOR