Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LABORATORIJSKI TEHNIK II, ZA POTREBE KLINIKE ZA NUKLEARNO MEDICINO, ODDELEK ZA RADIOKEMIJO IN RADIOFARMACIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, February 15th, 2019

Opis dela:

ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA ALI VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE ALI OBČASNI ODVZEMI KAPILARNE IN VENSKE KRVI ALI POSREDOVANJE INFORMACIJ GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNIH PREDANALITSKIH VPLIVOV, POTRJEVANJE REZULTATOV IZVEDENIH PREISKAV, STROKOVNO RAVNANJE Z DELOVNO OPREMO TER UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA.

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 2 leti

Urnik dela: dopoldan

Poskusno : 2 meseca

Drugi pogoji

, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, opravljen tečaj iz odvzema venske in kapilarne krvi (se zahteva za tiste laboratorijske tehnike, ki izvajajo odvzem krvi) ALI znanja potrjena s certifikati za delo na določenem analizatorju, stopnja znanja slovenskega jezika:raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira (le v primeru stikov z bolniki), zahtevane delovne izkušnje: vsaj 24 mesecev na področju laboratorijske medicine

Prijava je mogoča do 22. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA