Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

KOMBINIRANO MESTO: VARUH 1 IN SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 1

V VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR (MARIBOR) Polni delavnik Sunday, February 17th, 2019

Opis dela:

SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV IN SPREMLJANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV, PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO, IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI. POMOČ UPORABNIKOM PRI SKRBI ZASE, GOSPODINJSTVO IN BIVALNO OKOLJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, ZDRAVSTVENA NEGA UPORABNIKA, POMOČ PRI IZVAJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, SPREMSTVO UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE/POSTOPKE, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJE PO NAVODILIH, OPAZOVANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA IN USTREZNO UKREPANJE, USPOSABLJANJE UPORABNIKOV ZA SAMOSTOJNEJŠE ŽIVLJENJE, SODELOVANJE S SODELAVCI PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO, DELO PO NAVODILIH NADREJENIH.

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 6 mes

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno

Urnik dela: večizmensko

Poskusno delo: 2 meseca

Drugi pogoji

V skladu s pridobljenim certifikatom družini prijazno podjetje zaposlujemo po načelu nediskriminatornost.i

Zaželeno je, da kandidat pozna karakteristike oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Pogoj za zasedbo delovnega mesta je opravljen strokovni izpit iz zdravstva.

Delovni čas je razporejen na vse dni v tednu (tudi prazniki, vikendi), delo se opravlja tudi ponoči.

Prijava je mogoča do 23. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR
PARK MLADIH 4, 2000 MARIBOR