Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

Inženir radiologije (m/ž)

V Diagnostični center Bled d.o.o. (Bled) Polni delavnik Thursday, August 19th, 2021

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIRJA RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

– načrtovanje in izvajanje procesa radiološke dejavnosti

– organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično-terapevtskih posegov

– evidentiranje postopkov dejavnosti, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije

– evidentiranje in naročanje popravil medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti po predhodnem dogovoru z namestnikom strokovnega direktorja ali nadrejenim

– uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega

– izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajočimi sevanji

– priprava pacienta na preiskavo in spremljanje njegovega stanja

– spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela

– izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA

– odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno

– odgovornost za izvedbo radiološkega posega po načelih ALARA

– odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje

– odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov

– pooblastilo za podpisovanje internih listin

– pooblastilo za podpisovanje naročilnic in nalogov za popravilo medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI. stopnja, smer: , dipl.

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

– sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso

– natančnost in zanesljivost

– sposobnost presoje in odločanja

– samostojnost in samoiniciativnost

– komunikativnost in human odnos do pacienta

– tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev

– timsko delo, pripadnost družbi,

– primeren odnos do pacientov in zaposlenih

– poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)

– znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

NUDIMO:

– uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega

– delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim obdobjem

za polni ali krajši delovni čas (po dogovoru)

– delo v prijetnem kolektivu, ki v ospredje postavlja pacienta

Kje se lahko prijavim na razpis:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 17.9.2021 na naslov , Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.