Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA (ŠEMPETER PRI GORICI) Polni delavnik Friday, October 3rd, 2014

Opis dela:

OBČASNO ODVZEMANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA (KAPILARNE IN VENSKE KRVI, URINA ), BOLNIKOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNIH PREDANALITSKIH VPLIVOV, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA, PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZE IN ODPOŠILJANJE (CENTRIFUGIRANJE, ODLIVANJE, PRIPRAVA RAZMAZOV, BARVANJE IPD.), IZVAJANJE IN KONTROLA KAKOVOSTI DELA VKLJUČNO Z UMERJANJEM ANALIZATORJEV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN PREISKAV BIOLOŠKEGA MATERIALA, VREDNOTENJE REZULTATOV ANALIZ NA DRUGEM NIVOJU, VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE, SKRBI ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA…

Trajanje Določen čas

Drugi pogoji Pogoji: diplomirani inženir laboratorijske

biomedicine ali diplomirani inženir kemije ali farmacije z usposobitvijo, opravljen strokovni izpit, dopolnilno izobraževanje po programu in potrebi, do 2 leti delovnih izkušenj. Delovno razmerje bo sklenjeno od 02.11.2014 dalje, za določen čas do vrnitve odsotne delavke s porodniškega

dopusta (predvidoma do konca januarja 2015). Kandidati vložijo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Splošna bolnišnica “dr.Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13 A, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upravne službe s pripisom “prijava na objavo delovnega mesta III (VII/1) in št.objave 500-89/2014”.

Prijava je mogoča do 10.10.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Urnik dela večizmensko

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
ULICA PADLIH BORCEV 13 A,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Kontaktna oseba: SLUŽBA KADROVSKA

telefon: 053301585, 053301586

el. naslov: kadrovska.sluzba@bolnisnica-go.si