Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE (BREŽICE) Polni delavnik Wednesday, December 10th, 2014

Opis dela:

PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA , PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV TER RAZPOREJANJE ZA RAZLIČNE PREISKAVE IN ANALIZE, PRIPRAVA REAGENTOV, DELOVNIH RAZTOPIN, BOLNIKM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNIH PREDANALITNIH VPLIVOV, SODELOVANJE PRI ODVZEMU IN SORTIRANJU BIOLOŠKEGA MATERIALA, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE VZORCEV GLEDE NA PODROČJE DELA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ/PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA, DNEVNO USMERJANJE ANALIZATORJEV PO PREDPISANIH POSTOPKIH

Trajanje Določen čas

Delovne izkušnje 2 leti

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Drugi pogoji DIPL. INŽ. FARMACIJE, DIPL. INŽ. MED. BIOKEM., DIPL. INŽ. LAB. BIOMED.

Prijava je mogoča do 17.12.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
ČERNELČEVA CESTA 15,
8250 BREŽICE

Kontaktna oseba: ZORKO KAROLINA

telefon: 07 46 68 107

el. naslov: kadri@sb-brezice.si