Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT/DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT NA BOLNIŠKEM ODDELKU - PRIPRAVNIK

V ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA (ANKARAN) Polni delavnik Saturday, March 24th, 2018

Opis dela:

OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC .

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Znanje jezikov: italijanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji: Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (diploma) sprejemamo po klasični pošti.

Prijava je mogoča do: 30. 03. 2018

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti:

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

Jadranska cesta 31, 6280 – ANCARANO