Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI V RAZVOJNO NEVROLOŠKI OBRAVNAVI OTROK

V ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE (DOMŽALE) Polni delavnik Wednesday, January 23rd, 2019

Opis dela:

SESTAVLJANJE INDIVIDUALNEGA RAZVOJNO FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA PACIENTA Z RNO CILJI GLEDE NA FUNKCIONALNO STOPNJO OTROKOVEGA RAZVOJA, POSTAVLJANJE RNO OBRAVNAVE S SODELOVANJEM PACIENTA, SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTA NA PREISKAVO, IZVAJANJE RNO STORITEV OB UPOŠTEVANJU NAJNOVEJŠIH METOD IN TEHNIK, SPROTNO PREVERJANJE UČINKOV POSAMEZNIH TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN UKREPOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO , TIMSKO DELO Z OSTALIMI ČLANI RAZVOJNE AMBULANTE IN PO POTREBI ZUNANJIMI SLUŽBAMI TER OSTALIMI ZAPOSLENIMI V ZD DOMŽALE, VODENJE PREDPISANE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, UPOŠTEVANJE RAZVOJA IN NADGRADNJE DELOVNEGA MESTA, PO NALOGU DELODAJALCA OPRAVLJANJE VSEH OSTALIH DEL IN NALOG, KI IZHAJAJO IZ NARAVE DELOVNEGA MESTA IN KI SODIJO V NJEGOVO VRSTO IN STOPNJO STROKOVNE IZOBRAZBE.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Diploma zdravstvene fakultete, smer fizioterapija, opravljen strokovni izpit, OPRAVLJEN OSNOVNI BOBATH TEČAJ, prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu z mlajšimi otroci.

Delo v razvojni ambulanti za določen čas enega leta, poskusno delo 4 mesece, zdravstvena sposobnost za delo.

Obvestila o izbiri/ne izbiri bodo posredovana na elektronski naslov naveden v vlogi.

Prijava je mogoča do 31. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SLUŽBA KADROVSKA
telefon: 01 72 45 177
el. naslov: kadrovska@zd-domzale.si