Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT - PRIPRAVNIK

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO (NOVO MESTO) Polni delavnik Thursday, February 14th, 2019

Opis dela:

SEZNANITEV S POTEKOM BOLEZNI IN ZDRAVSTVENIM STANJEM BOLNIKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREKO RAZGOVORA Z BOLNIKOM, ZDRAVNIKOM TER NADREJENIM V SLUŽBI ZA FIZIOTERAPIJO, INFORMIRANJE BOLNIKA O POSTOPKIH IN PRIČAKOVANIH UČINKIH FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD TER SPROTNO UGOTAVLJANJE UČINKOV IZVAJANJA METOD, POD NADZOROM MENTORJA

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Urnik dela: dopoldan

Prijava je mogoča do 22. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO

PEZELJ SILVA
telefon: 07 39-16-116
el. naslov: silva.pezelj@sb-nm.si