Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT - PRIPRAVNIK

V CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA (DRAGA-IG) Polni delavnik Friday, February 8th, 2019

Opis dela:

OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA, ELEKTRO TERAPIJA, HIDROTERAPIJA, TERMOTERAPIJA …)PRIPRAVA POROČIL IN PISNIH MNENJ, VODENJE EVIDENC VSEBINE IN POGOSTOSTI TERAPEVTSKIH OBRAVNAV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNIH PROSTOROV TER VZDRŽEVANJE IN EVIDENCO DELOVNIH PRIPOMOČKOV ( ELEKTRO APARATI, RESPIRATORNE APARATURE, STOJKE, TERAPEVTSKE MIZE, DROBNI TERAPEVTSKI INVENTAR…).SPECIALNA PODROČJA FIZIOTERAPIJE:IZBIRA, TESTIRANJE IN PRILAGODITEV MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV TER UČENJE IN TRENING NJIHOVE UPORABE, PRENOS TERAPIJE V FUNKCIONALNE AKTIVNOSTI, SODELOVANJE PRI PREGLEDU ZDRAVNIKOV SPECIALISTOV IN DELU ORTOTIKA IN PROTETIKA, PLAVANJE PO HALLIWICKOVI METODI, IGRALNO TERAPEVTSKE URE, ŠOLA DOBRE DRŽE. SVETOVANJE STARŠEM IN DELAVCEM ZAVODA…

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Drugi pogoji

Ustrezna izobrazba: dipl. fizioterapevt. Zaželeno znanje tujega jezika. K prošnji je potrebno poleg dokazil o izobrazbi priložiti še potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek.

Prijava je mogoča do 14. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA
DRAGA 1, 1292 IG