Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)- PRIPRAVNIK

V BOLNIŠNICA TOPOLŠICA (TOPLOŠICA) Polni delavnik Friday, January 11th, 2019

Opis dela:

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE SPECIFIČNIH PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE, OCENJEVANJE, MERJENJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTOV, SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV, POUČEVANJE BOLNIKOV IN SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SPROTNO IN KONČNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU IN SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUŽBAMI, RAZISKOVALNO DELO TER PREDLAGANJE SPREMEMB METOD IN POSTOPKOV DELA NA LASTNEM DELOVNEM PODROČJU V SKLADU S STROKOVNO DOKTRINO, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE Z NAMENOM OHRANJANJA OZIROMA IZBOLJŠANJA LASTNEGA STROKOVNEGA ZNANJA, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA MATERIALA, DELOVNE OPREME IN SREDSTEV ZA DELO, IZVAJANJE MENTORSTVA,IZPOLNJEVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, STALNO STROKOVNO USPOSABLJANJE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: Urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Prijava je mogoča do 26. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

BRGLEZ BLANKA
telefon: 03 898 77 26
el. naslov: blanka.brglez@b-topolsica.si