Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)

V BOLNIŠNICA SEŽANA (SEŽANA) Polni delavnik Tuesday, January 29th, 2019

Opis dela:

OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED FIZIOTERAPIJO, PREPOZNAVANJE MOREBITNIH NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVIH UČINKOV FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN POSTOPKOV, SPROTNO IN KONČNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA (OCENA, SPREMEMBE, IZVAJANJE, UČINKI, REAKCIJA PACIENTA, KONČNO POROČILO), IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI, POMOČ PACIENTOM PRI NAMEŠČANJU IN NAVAJANJU NA UPORABO UMETNIH UDOV IN DRUGIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Opravljen strokovni izpit, zdravstvena sposobnost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev.

Prijava je mogoča do 8. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4, 6210 SEŽANA

MILOST UROŠ
telefon: 05/707 40 21
el. naslov: uros.milost@bsezana.si