Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA), ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, February 8th, 2019

Opis dela:

– FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA, – FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA Z UPORABO SPECIALNIH ZNANJ OB BOLNIKU V INTENZIVNI NEGI PRAVILNO DOZIRANJE IN PRILAGAJANJE IZVEDBE OBRAVNAVE BOLNIKOVEMU PSIHOFIZIČNEMU STANJU TESTIRANJE TERAPEVTSKIH IN ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN UČENJE UPORABE LE TEH, – IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA, USPOSABLJANJE PRIPRAVNIKOV V OKVIRU DELOKROGA, – AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU IN RAZLIČNIH DELOVNIH SKUPINAH TER VODENJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE, – SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 2 leti

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Urnik dela: popoldan

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS)/1.bol. st./, DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS), VPIS V REGISTER

Prijava je mogoča do 13. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj vlogo pošljejo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA