Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT I

V CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK (KAMNIK) Polni delavnik Monday, February 25th, 2019

Opis dela:

OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA, ELEKTRO TERAPIJA, HIDROTERAPIJA, TERMOTERAPIJA …)PRIPRAVA POROČIL IN PISNIH MNENJ, VODENJE EVIDENC VSEBINE IN POGOSTOSTI TERAPEVTSKIH OBRAVNAV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNIH PROSTOROV TER VZDRŽEVANJE IN EVIDENCO DELOVNIH PRIPOMOČKOV ( ELEKTRO APARATI, RESPIRATORNE APARATURE, STOJKE, TERAPEVTSKE MIZE, DROBNI TERAPEVTSKI INVENTAR…).SPECIALNA PODROČJA FIZIOTERAPIJE:IZBIRA, TESTIRANJE IN PRILAGODITEV MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV TER UČENJE IN TRENING NJIHOVE UPORABE, PRENOS TERAPIJE V FUNKCIONALNE AKTIVNOSTI, SODELOVANJE PRI PREGLEDU ZDRAVNIKOV SPECIALISTOV IN DELU ORTOTIKA IN PROTETIKA, PLAVANJE PO HALLIWICKOVI METODI, IGRALNO TERAPEVTSKE URE, ŠOLA DOBRE DRŽE. STARŠEM IN DELAVCEM ZAVODA…

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje : Določen čas oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 1 leto

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno

Urnik dela: dvoizmensko

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Ustrezna izobrazba: dipl. fizioterapevt z opravljenim strokovnim izpitom. Zaželeno znanje tujega jezika. K prošnji je potrebno poleg dokazil o izobrazbi priložiti potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek.

Prijava je mogoča do 7. 03. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK
NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK